Начало


Университетска катедра по физиология

София 1431
ул. “Здраве“ № 2

Канцелария: тел.: +359 2 917 2626

Ръководител: тел.: +359 2 917 2690

E-mail: girchev@medfac.acad.bg


Представените в този курс материали са разделени в няколко теми и включват лекции, допълнителна информация и тестови въпроси, като се надяваме това да разшири познанията по физиология на човека и да помогне в подготовката на студентите за семестриалния изпит.